За нас

В Лекти участват хора от целия свят. LECTI е съкращение на

Language Education Culture Tolerance Information

Език – Образование – Култура – Толерантност – Информация

Задачата ни е увеличаване на толерантността чрез култура, специално литературата, информация и обучение.

  • Lecti Culture – международни събития и проекти
  • Lecti Book Studio публикува книги на различни езици. Намерете книгите ни в Lecti Bookshop
  • Е-списанието Lecti Magazine публикува статии, интервюта, рецензии и други интересни четива с културни и исторически теми