Устойчивост

Лекти вярва, че всяка работа може да бъде изпълнена отговорно. Ние се ангажираме да намалим своя отпечатък върху околната среда и непрекъснато да подобряваме екологичното си представяне, като интегрална и основна част от нашето бизнес мислене, стратегии, ежедневни задачи и методология.

Целта ни е да работим устойчиво, използвайки добри екологични практики във всички наши дейности.

Окуражаваме и всички наши партньори да правят същото. За нас екологичните практики означават здраво мислене, сега и тук – и нека дадем на бъдещите поколения възможността да се радват на този красив свят!

Целите – и предизвикателствата – ни са:

 • Придържане към съществуващите екологични разпоредби и приложими практически принципи
 • Оценяване на влиянието върху околната среда на всички наши дейности и събития
 • Непрекъснат стремеж към подобряване на нашето екологично представяне
 • Повишаване на осведомеността, стимулиране на участие и обучаване на служителите ни
 • Ефективна употреба на суровини и природни дадености, енергия и продоволствие
 • Минимизиране на замърсяването, отровните газове и отпадъците
 • Очакване на подобен стандарт от нашите партньори
 • Асистиране на нашите гости и клиенти за вземането на екологични решения
 • Близко сътрудничество с местните общности
 • Участие в дискусии и обучение относно екологични въпроси
 • Мониторинг на напредъка и редовни прегледи на нашето представяне