Hållbarhet

Lecti är övertygat om att allt arbete hör ihop med ansvar. Vi är fast beslutna att minska vår inverkan på naturen och fortlöpande förbättra vår miljöprestanda, som en integrerad och grundläggande del av vårt affärstänkande, strategier, dagliga uppgifter och handlingsmetoder.

Vi har som ändamål att arbeta hållbart och miljövänligt och använda goda miljöpraktiker i alla våra aktiviteter.

Vår prioritet är att uppmuntra också alla vi samarbetar med till liknande verksamhet. För oss betyder miljövänligt att använda sunt förnuft, här och nu – och att ge framtida generationer möjligheten att njuta av denna underbara värld.

Våra mål – och utmaningar är:

 • Tillämpa existerande och användbara miljölagar, regler och rekommendationer
 • Uppskatta miljöeffekterna av all vår verksamhet
 • Fortlöpande arbeta med att förbättra vår miljöprestanda
 • Höja medvetenheten, uppmuntra till deltagande och träna våra medarbetare
 • Effektiv användning av råmaterial och naturresurser, energi och övriga resurser
 • Minska miljöförstöring, föroreningar och avfall
 • Förvänta liknande miljöstandard från våra partners
 • Stöda våra deltagare och kunder i att göra miljövänliga val
 • Nära samarbete med lokala samhällen
 • Delta i diskussioner och utbildning om miljöfrågor
 • Kolla framsteg och granska vår miljöverksamhet regelbundet