Kestävyys

Lecti on vakuuttunut siitä, että työ ja vastuu kuuluvat yhteen. Olemme sitoutuneet vähentämään vaikutustamme luontoon ja jatkuvasti parantaa tehokkuuttamme ympäristönsuojelun suhteen, perusosana liikeajatteluamme, suunnittelua, jokapäiväisiä tehtäviä ja toimintamalleja.

Päämäärämme on työskennellä kestävästi ja ympäristöystävällisesti ja käyttää kaikessa toiminnassamme hyviä ympäristökäytäntöjä.

Etusijalla on myös kannustaa yhteistyökumppaneita vastaavanlaiseen toimintaan. Meille ympäristöystävällinen työskentely merkitsee terveen järjen käyttämistä, täällä ja nyt – jotta voimme antaa tuleville sukupolville mahdollisuuden nauttia tästä ihanasta maailmasta.

Päämäärämme – ja haasteemme ovat:

 • Soveltaa nykyisiä ja meille soveltuvia ympäristölakeja, sääntöjä ja suosituksia
 • Arvioida kaiken toimintamme ympäristövaikutukset
 • Jatkuvasti parantaa ympäristötehokkuuttamme
 • Nostaa tietoisuutta, rohkaista osallistumista ja kouluttaa työntekijöitämme
 • Tehokas raaka-aineiden ja luonnonresurssien sekä energian ja muiden varojen käyttö
 • Luonnon tuhoamisen, saasteiden ja jätteiden vähentäminen
 • Odottaa samankaltaista ympäristötasoa yhteistyökumppaneilta
 • Tukea osallistujia ja asiakkaita tekemään ympäristöystävällisiä valintoja
 • Läheinen yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa
 • Osallistua ympäristökeskusteluihin ja -koulutuksiin
 • Säännöllisesti tarkistaa edistysaskeleita ja ympäristötoimintaamme