Om oss

I Lecti samarbetar människor från hela världen. LECTI är en förkortning för

Language Education Culture Tolerance Information

Språk Bildning Kultur Tolerans Information

Vår uppgift är att öka tolerans genom kultur, speciellt litteratur, information och bildning.